ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, στο Divani Caravel, θα πραγματοποιηθούν τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής).
Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο προσφέρονται 8 φροντιστήρια μισής ημέρας (πρωινά: 1ο, 2ο, 7ο, 8ο και απογευματινά: 3ο, 4ο, 5ο, 6ο).
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε οποιοδήποτε συνδυασμό πρωινού-απογευματινού φροντιστηρίου.

Το κόστος συμμετοχής, εάν επιλέξετε να παρακολουθήσετε ένα φροντιστήριο (είτε πρωινό είτε απογευματινό), είναι 100 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση που θελήσετε να συνδυάσετε ένα πρωινό και ένα απογευματινό φροντιστήριο, το κόστος συμμετοχής είναι 150 ευρώ – προνομιακή τιμή.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

Πρόσβαση των φαρμάκων στην αγορά (Market Access)
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Athens View
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

Υποβολή προτάσεων στο «Ορίζοντας 2020» – Εστίαση στο περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές οδηγίες
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Pella
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

Νοσοκομειακοί προϋπολογισμοί φαρμακείων: Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Athens View
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

Κανονιστικές υποθέσεις στη φαρμακευτική περίθαλψη (Regulatory Affairs)
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Pella
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

Αξιοποίηση των «Μεγάλων Δεδομένων Υγείας» (Health Big Data) για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας: Η περίπτωση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-20.00
Αίθουσα: Horizon
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

Τεχνικές και μέθοδοι τιμολόγησης στη φαρμακευτική περίθαλψη
Ώρες διεξαγωγής: 15.00-19.00
Αίθουσα: Mycenae
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7

Έρευνα υπηρεσιών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Horizon
Πληροφορίες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 8

Εισαγωγή στην ποσοτική ανάλυση για την πολιτική υγείας
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: Mycenae
Πληροφορίες