Τα βραβεία του 12ου Συνεδρίου

Tα βραβεία καλύτερης ελεύθερης και καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης καθώς και βραβείο καλύτερης εργασίας απονεμήθηκαν από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Γιάννη Κυριόπουλο, και τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Βράβευσης Ερευνητικών Εργασιών Θεόδωρο Κωνσταντινίδη και Ελένη Γελαστοπούλου, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, όπως κάθε χρόνο.

Το βραβείο καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης έλαβε η εργασία με τίτλο «ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με συγγραφείς τους Διαλεχτή Τσιμπίδα, Δάφνη Καϊτελίδου, Πέτρο Γαλάνη.

Το βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης (ePoster) έλαβαν οι δύο ανακοινώσεις που ισοβάθμησαν:

1. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΙΕΙΑΣ» με συγγραφείς τους Γεώργιο Τσίρο, Φίλιππο Δομάγερ, Παναγιώτα Βοΐλα, Αναστασία Τσίρου, Ιωάννη Λέντζα, Νικόλαο Χαροκόπο, Ελένη Γελαστοπούλου, και
2. «AN ASSESSMENT OF THE LONG-TERM EFFECT OF DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS IN SHAPING PHARMACEUTICAL EXPENDITURE IN EUROPE DURING 2000-2012» με συγγραφείς τους Danai Ktena & Eftichios Ktenas

Το βραβείο καλύτερης εργασίας έλαβε η Αναστασία Μουντάκη για την εργασία της με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ATC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ».