Ερευνητικές εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του 12ου Συνεδρίου μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά και η έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.

Τελική προθεσμία υποβολής των εργασιών: 3 Δεκεμβρίου 2016.
Oι εργασίες θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του συνεδρίου: esdy@mind-work.gr

Επιτροπή αξιολόγησης εργασιών
Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος)
Αθανάσιος Βοζίκης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά (Αντιπρόεδρος)
Ελένη Γελαστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών (Αντιπρόεδρος)

Κριτήρια αξιολόγησης εργασιών

  • Σημασία και σκοπιμότητα της μελέτης
  • Πρωτοτυπία
  • Συμβολή στην επιστημονική γνώση και μεθοδολογία
  • Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
  • Αρτιότητα της μεθοδολογίας
  • Συνεισφορά στη βελτίωση του συστήματος υγείας

Οδηγίες σύνταξης