Διαχείριση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα

Η αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης είναι ανάγκη να εστιάσει πλέον στη φροντίδα μιας χρόνιας κατάστασης υγείας…

Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της HIV λοίμωξης στη δημόσια υγεία, συζήτησε τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές της διαχείρισης της νόσου στη Στρογγυλή Τράπεζα «Μια πρόταση για τη διαχείριση και τον έλεγχο της HIV λοίμωξης: προκλήσεις του παρόντος και προοπτικές του μέλλοντος» (14.12.2016). Στη συνεδρία συμμετείχαν με ομιλίες οι Γιάννης Κυριόπουλος, Χαράλαμπος Γώγος, Βασίλης Παπασταμόπουλος, Δήμητρα Παρασκευά, Νίκος Δέδες, Όλγα Οικονόμου, και με σχολιασμό οι Βασίλης Κοντοζαμάνης, Κωνσταντίνος Μπαργιώτας και Θανάσης Τσακρής, υπό την προεδρία των Αθανάσιου Σκουτέλη & Μαίρης Γείτονα.

Η συζήτηση εστίασε στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις που θέτει η HIV λοίμωξη, διεθνώς και στην Ελλάδα, και στην ανάγκη συνεχιζόμενης επένδυσης και επανεστίασης της φροντίδας υγείας στη διαχείριση μιας χρόνιας, πλέον, «κατάστασης υγείας».
Στην έκδοση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα – Η συζήτηση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο» αποτυπώθηκαν τα ζητήματα που συζήτησαν εκπρόσωποι των εμπλεκομένων στη διαχείριση της νόσου: το ιστορικό της αντιμετώπισης και της διαχείρισης της HIV λοίμωξης, η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, η οικονομική ανάλυση και η πρόταση της Ε.Σ.Δ.Υ. Η έκδοση παρουσιάζει τα στοιχεία συνοπτικά και περιεκτικά, με τη βοήθεια γραφημάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ