Νίκος Δέδες

Νίκος Δέδες

Πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος - Θετική Φωνή, Μέλος των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών, Μέλος Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλινικής Έρευνας για τον HIV

Ο Νίκος Δέδες είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της «Θετικής Φωνής», του συλλόγου των ατόμων που ζουν με HIV στην Ελλάδα. Είναι πρώην πρόεδρος της European AIDS Treatment Group (EATG), πρώην συντονιστής στην Επιτροπή Ασθενών και Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κλινικών Δοκιμών για τον HIV, μέλος των Ευρωπαϊκών Κατευθυντηρίων Οδηγιών Θεραπείας για τον HIV, και μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής στρατηγικού και τεχνικού σχεδιασμού για το HIV/AIDS του Π.Ο.Υ.

Με το έργο του υποστηρίζει και διεκδικεί, ως ηθική επιταγή για μια ευημερούσα και δίκαιη κοινωνία, την καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές, τεκμηριωμένες και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόληψης.