Δήμητρα Παρασκευά

Δήμητρα Παρασκευά

Ιατρός-Παθολόγος, Υπεύθυνη Γραφείου HIV λοίμωξης & Σ.Μ.Ν. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Η Δρ Δήμητρα Παρασκευά έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής από την Ιατρική και Χειρουργική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης το 1990. Το διάστημα 1992-1997 εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Εργάζεται ως ιατρός στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) από το 1998 και ως γιατρός σε Μονάδα Λοιμώξεων του «Τζάνειου» Νοσοκομείου. Είναι επίσης η υπεύθυνη του γραφείου HIV λοίμωξης & Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Η Δρ Δήμητρα Παρασκευά έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια και έχει δημοσιεύσει την έρευνά της σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ).