Αθανάσιος Σκουτέλης

Αθανάσιος Σκουτέλης

Καθηγητής, Συντονιστής Διευθυντής Ε’ Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Λοιμώξεων, Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας της ιδίας Σχολής. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Northwestern στο Σικάγο των Η.Π.Α., στις Λοιμώξεις.
Το 2000 εξελέγη Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας υπηρετήσει σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας από το 1985. Από το 2004 είναι Διευθυντής της Ε΄ Παθολογικής Κλινικής και του Τμήματος Λοιμώξεων του Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός ».
Έχει δημοσιεύσει πάνω απο 140 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και συμμετείχε σε 200 ανακοινώσεις σε Συνέδρια.
Έχει διατελέσει και είναι μέλος Επιτροπών και Συμβουλίων οπως ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο., ECDC, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας και Κλινικών Μελετών, Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.