Νέα & Ανακοινώσεις

21 Σεπ

A' Ανακοίνωση 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου

Το μεγαλύτερο και πλέον σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με...[+]

27 Μαρ

Διαχείριση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα

Η αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης είναι ανάγκη να εστιάσει πλέον στη φροντίδα μιας χρόνιας κατάστασης...[+]

27 Ιαν

Τι λένε οι αριθμοί για το 12ο Συνέδριο

Σχεδόν 1.000 άτομα συμμετείχαν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της...[+]

Θεματολογία

Εθνικά σχέδια δράσης για τη δημόσια υγεία και την ιατρική περίθαλψη: η αναζήτηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών
Η ιεράρχηση των αναγκών και η προτεραιοποίηση των επιλογών στην πολιτική και την οικονομία της υγείας
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως αναπυξιακή συνιστώσα του υγειονομικού τομέα
Νοσοκομειακή περίθαλψη: εναλλακτικές δομές και πολιτικές υποκατάστασης
Η διασφάλιση σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης στον υγειονομικό τομέα: πολυμερείς εισροές ή γενική φορολογία;
Κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη
Καθολική και πλήρης ασφάλιση υγείας: είναι επιθυμητή και εφικτή;
Νέα σχήματα συμπληρωματικής και πρόσθετης ασφάλισης και κάλυψη του ανασφάλιστου πληθυσμού
Σφαιρική και συνολική διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία
Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα
Η συμβολή της κλινικής διακυβέρνησης στην ιατρική αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας
Big Data: αναπτυξιακό εργαλείο και πύλη εισόδου της μεταρρύθμισης στον υγειονομικό τομέα
Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας με βάση τις εκβάσεις και την προστιθέμενη αξία υγείας
Η διαχείριση της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας: καινοτομία και αποδοτική χρήση των πόρων
Συγκριτικά πλεονεκτήματα, πολιτικές ανάπτυξης και επενδυτικές προτεραιότητες στον υγειονομικό τομέα
Στρατηγική επενδύσεων και ανάπτυξης του ανθρωπίνου και διανοητικού κεφαλαίου στον υγειονομικό τομέα
Εναλλακτικά σχήματα οργάνωσης και χρηματοδότησης στην Π.Φ.Υ.
Έλεγχος και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων στην Π.Φ.Υ.
Εισαγωγή κινήτρων και αντικινήτρων στη χρήση υπηρεσιών υγείας
Μέθοδοι και τεχνικές αποζημίωσης στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη
On, off, Gx: τα διλήμματα και οι υπερβάσεις τους στη φαρμακευτική περίθαλψη
Η συμπεριφορική οικονομική προσέγγιση στη πολιτική και την οικονομία της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης
Είναι δυνατή και χρήσιμη η εμπλοκή της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στις υπηρεσίες υγείας;
Η αναγκαιότητα ανασυγκρότησης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής
Πολιτικές δημόσιας υγείας στους μετακινούμενους πληθυσμούς
One health: μια απόπειρα συνολικής επαναφοράς στη δημόσια υγεία
Πρόγραμμα Συνεδρίου

Τοποθεσία Συνέδριου

Divani Caravel Hotel, Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21, Αθήνα

210 6231305

210 8014247

Πως να έρθετε Mάθετε για τη διαμονή σας
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της ΥγείαςΗ άρση των εμποδίων πρόσβασης και των ανισοτήτων στην υγεία: Η αναζήτηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών